Doživetja

Slovenija je ena izmed redkih država na svetu, ki ponuja izkušnje z okusom Sredozemlja, Alp ali Panonske nižine na majhnem geografskem prostoru. Je globalna zelena butična destinacija za zahtevanega obiskovalca,ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. Rakitna in naš hotel pa sta idealna za razvoj trajnostnega, zelenega in aktivnega turizma.

NAŠA VIZIJA JE, DA BO NAŠ HOTEL NA RAKITNI POSTAL ZELENA, AKTIVNA IN ZDRAVA DESTINACIJA ZA 5-ZVEZDIČNA DOŽIVETJA.

Glede na pandemijo virusa, ki nas je doletela leta 2020 in ostale zdravstvene ter podnebne katastrofe, bo cilj ljudi vedno večje vračanje k naravi. Na Rakitni vam zato nudimo aktivna doživetja v okolju brez stresa, z edinstvenem alpsko-mediteranskim zrakom.

DOBRODOŠLI V ALPSKO-MEDITERANSKI RAJ!

PREDSTAVLJAMO VAM SLEDEČA DOŽIVETJA

Pohodništvo

Hotel Rakitna se nahaja v občini Brezovica, ki je nedavno odprla pohodniško pot

PENTLJA

Obhodnica z imenom PENTLJA je razdeljena na 18 odsekov. Vsak odsek ima na kraju kontrolni žig. Celotna trasa obhodnice je označena z planinsko Knafelčevo markacijo , pod planinskim znakom pa je dodan znak PENTLJE ( ležeča osmica). Tudi vse smerne table na celotni poti imajo napis PENTLJA. Na koncu vsakega sektorja je kontrolni žig, da lahko pohodnik potrjuje prehojeno pot. Pohodnik, ki bo prehodil celotno pot in to dokazal z žigi bo dobil značko.

Start obhodnice po obronkih občine Brezovica je pri vrtcu Brezovica v Radni n. m. 305 m. Od tu gremo naravnost po markirani planinski poti preko Fajtovega vrha in naprej po stezi do Javke. Tu zapustimo pot zavijemo desno na stezo in po njej pridemo po precej strmem klancu do vrha Gradišča n. v. 530 m. Na vrhu Gradišča je kontrolni žig in zaključek prvega odseka. ( 3,5 km) 1h 25.

Iz Gradišča nadaljujemo po poti preko Strmice in se priključimo poti , ki vodi preko 462 m visoke Kamnšce in po poti do Vrha, 540 m visokega Debelega hriba ( žabice). Tam je kontrolni žig drugega odseka. ( 3 km) 1 h 10 min

Na vrhu Debelega hriba zavijemo levo, po poti. Po kratki poti se pridružimo poti , ki gre iz Dragomera na Ključ. Po poti nadaljujemo proti Dragomeru in sledimo markaciji in smernim tablam. Prečkamo senožeti na Liparjevem griču in pridemo do križišča poti. Desno gre pot proti Dragomeru. Mi pa gremo naravnost po poti proti Lukovici. V Lukovici gremo desno do Tržaške ceste jo na prehodu za pešce prečkamo in gremo po nadvozu preko avtoceste . Od tu gremo po Velikem mahu do križišča ceste, Vnanje Gorice, Žabnica in Podplešivica tu zavijemo desno in gremo po Švajcu do smerne table, ki nas vodi do ceste Žabnica – Podplešivica, tu zavijemo desno in po 500 m pri smerni tabli zavijemo v gozd. Po gozdni poti pridemo do vasi Plešivica, kjer se združi z kurirsko potjo, ki jo oskrbuje PD Rega. Skupaj nadaljuje pot in pride do smerne table, ki nam kaže levo in po 100 m pridemo na vrh najvišjega hriba na barju, 390 m visoke Plešivice kjer bomo dobili kontrolni žig. ( 7,5 km) 1h in 45 min.

Ker preko vrha pot ni prehodna se vrnemo nazaj po poti do križišča z vaško potjo, tu gremo levo in skupaj z Kurirsko potjo, ki jo oskrbuje PD Rega, nadaljujemo pot proti Notranjim Goricam, prečkamo vas in pri prehodu preko Kušljanovega grabna pri novem Gasilskem domu v Notranjih Goricah zapustimo pot, ki jo oskrbuje Rega, ki gre po precej prometni cesti proti Podpeči. Obhodnica zavije desno oziroma naravnost ob železniškem nasipu do stare Ljubljanice, tam zavijemo levo skozi podhod pod železnico. ( v slučaju poplav pot ni prehodna) Na drugi strani železnice gremo desno in nadaljujemo pot skoraj do Ljubljanice. Tu zavijemo levo in nadaljujemo pot ob Ljubljanici do Podpeči, prečkamo most in gremo pri krožnem otoku proti vasi Jezero. Žig dobimo na reklamnem kozolčku pri Avtobusnem postajališču nasproti Gasilskega doma. ( 7,75 km) 1h 55 min.

Pot nadaljujemo ob jezeru do gostilnice kjer lahko počivamo, se podpremo in nadaljujemo na 484 visoki hrib Sv. Ane. Na predstavitvenem panoju dobimo žig , v slučaju lepega vremena pa lahko gremo do cerkvice na vrhu hriba, da si ogledamo panoramo celotnega Ljubljanskega barja, ki je kot na dlani. ( 1,3 km) 50 min.

Po ogledu panorame z vrha hriba Sv. Ane,( to ne smete zamuditi), nadaljujemo pot proti vasi Preserje in na parkirnem prostoru za obiskovalce hriba Sv. Ane in Krima zavijemo levo proti zaselku Planinica in Krimu. Če imate čas, si lahko ogledate Ledeno jamo pod Planinico. Za ogled potrebujete 40 min. Iz Planinice nadaljujemo pot proti vrhu 1.107 m visokega Krima . Tu dobimo žig , se v koči okrepčamo in če ste utrujeni lahko tudi prespite. (10,5 km) 2h 35 min.

Iz vrha Krima pot nadaljujemo proti Rotovcu. Gremo po cesti proti Rakitni . Po 4 km v Lepi dolini zavijemo levo na Rotovc (0,5 km ) Na vrhu Rotovca dobimo žig in najlepši pogled na celo rakitniško planoto. (4,5 km) 1h 35 min.

Pot nadaljujemo proti Rakitni in pred zaselkom Boršt ( vas Rakitna je sestavljena iz devetih zaselkov) zavijemo levo proti Ustju. Tu gre pot skupaj z potjo Ljubljanske mladinske peš poti. Malo od Ustja naprej se ločita. Mladinska pešpot gre levo proti Krvavicam, naša pot pa gre desno proti Vrbici. Spustimo se v sotesko reke Iške in Zale. Sotočje dveh rek je tudi stičišče občin Brezovica , Ig, Velikih Lašč in Cerknice. Pot v sotesko je zahtevna, je pa na nevarnih mestih zavarovana. Tu dobite tudi žig. ( 5,15 km, ) h 30 min

Če je voda nizka prečkamo reko Zalo, drugače je pa tako, čevlje in nogavice dol, hlače nad koleno in lepo čez vodo. Na drugi strani pa opremo vrnemo na svoje mesto in gremo proti naselju Osredek . Lahko pa imate v nahrbtniku v rezervi dve polivinilasti vreči, da si jih daste preko čevljev. No, malo šale, ampak je res, ker brv zelo hitro odnese reka Zala. Težko pa je postaviti novo, ker se to dogaja v narodnem parku. Na začetku vasi Osredek Pri Sterletovih – kmetiji odprtih vrat dobite žig bodo pa veseli če se pri njih malo spočijete in dopolnite zaloge ( imajo dobro kuhinjo). ( 3 km) 1h 30 min.

Zaloge boste še potrebovali. Obhodnica gre naprej po poti skozi vas Osredek. Malo od vasi naprej zavijemo desno in ponovni spust v sotesko Zale ( tukaj je brv) in dvig mimo Selana in otroškega zdravilišča v center Rakitne. Žig je v omarici pred vhodom v bife Krimček ( 4,5km) 1h 10 min.

Pot nadaljujemo in v centru Rakitne skupaj z mladinsko peš potjo po poti proti Cerknici. Pri avtobusni postaji zapustimo ljubljansko mladinsko peš pot, ki se odcepi desno , mi pa gremo naravnost po poti in za jezerom zavijemo levo. Lahko pa gremo ob jezeru v Rakitni in hotelu ( tu lahko tudi prespite, imajo pa tudi dobro kuhinjo) od tam pa po t.i. Jamborni cesti mimo »rakitniške pošasti ( 9 m3 velika Hoja) », največjega ladijskega jambora v dolžini 64 m, ki je bil posekan v Rakitni in v enem kosu prepeljan v tržaško ladjedelnico v Trst leta 1893 . Pot nadaljujemo po Jamborni cesti do prehoda preko ceste Rakitna – Cerknica in naprej po grebenu 998 m visoke Novaške gore , kjer je tudi žig.( 3,25 km) 1h 20 min.

Z Novaške gore nadaljujemo pot preko sedla pod Krimščkom do križišča z mladinsko pešpotjo Od tu gremo, naravnost po poti proti Smrekovcu. Desno pelje ljubljanska mladinska peš pot proti Rakitni, levo pa proti Borovnici , mi gremo po poti naravnost do vrhu 959 m visokega Smrekovca, tu dobimo žig. (2,75 km) 1h 40 min.
Z Smrekovca pot nadaljujemo proti Kavcu. Prečkamo cesto Ljubljana – Rakitna, cesto proti Krimu in nadaljujemo pot po stezi do gozdne ceste, ki gre proti Podkraju pri Tomišlju. Po cesti gremo 3 km. in pridemo do steze Krim – Plehanov laz. Tu,zavijemo levo in po planinski poti gremo proti Zavetišču na Kavcu. Na zavetišču je žig, so pa tudi klopi za počitek. ( 5 km) 1h 55 min.
Po počitku gremo naprej navzdol po poti do gozdne ceste, ki gre levo proti Plehanovem lazu. Na križišču zavijemo desno po gozdni poti do steze Krim – Preserje. Tu gremo levo proti Dolenji Brezovici, jo prečkamo in na koncu vasi zavijemo levo proti Ponikvam, po 100 m. pri tabli pri Tujcu gremo desno še 100 m. Žig je na levi strani poljske poti pri stanovanjski hiši.( 2,5 km) 1h 30 min.

V nadaljevanju, po poti, prečkamo Ponikve in po 3o min. pridemo mimo cerkve do vasi Preserje. Tu pridemo do planinske poti Preserje – Železniške postaje in skupaj zavijemo levo proti Kamniku. Ponikve so najmanjše kraško polje v Sloveniji in so prehodne samo, kadar ni poplav. V slučaju poplav se vrnemo do ceste Dolenja Brezovica – Preserje in nadaljujemo pot do vasi Preserje. Tu se pot združi potjo Krim – Železniška postaja Preserje in gresta skupaj do vasi Kamnik. Na koncu vasi Kamnik se obhodnica loči od poti , ki gre do Ž. postaje, Obhodnica zavije levo proti Žalostni gori visoki 416 m. Žig dobite na zunanji steni obzidja na stopnišču v dvorišče cerkve.( 3 km) 1h 20 min.

Vrnemo se nazaj do križišča ( 100 m), tu zavijemo levo, gremo po stezi navzdol, se ponovno priključi na vaško pot, tu zavijemo levo in gremo proti Železniški postaji Preserje, tu obhodnica zavije desno, gre do ceste Podpeč – Borovnica. Tu ponovno zavijemo desno po cesti proti Podpeči, tam dobite žig v nadstrešku nad studencem pri Gasilskem domu v Podpeči ( 2 km). 45 min.)

Od gasilnega doma v Podpeči pot nadaljujemo preko parkirnega prostora pri trgovini Mercator, gremo na prehodu za pešce na drugo stran ceste Notranje Gorice – Podpeč tu zavijemo levo in nadaljujemo pot preko mostu čez reko Ljubljanico. Pri bivši tovarni zavijemo desno skozi dvorišče, ga prečkamo in gremo ob Ljubljanici do smerne table. Pot nadaljujemo po poljski poti proti Notranjim goricam. V začetku naselja zavijemo desno, prečkamo potok Drabtinko in gremo po poti okoli hriba Zadačenica proti Velikemu vrhu. Veliki vrh je drugi najvišji vrh na barju. Visok je 375 m . Tu dobimo tudi žig. Prehodili smo ( 8,3 km) 2h 40 min.

Z Velikega vrha nadaljujemo pot po grebenu Velikega vrha in preko Hriba do križišča vaške ceste z cesto Gmajnice – Vnanje Gorice. Tu , zavijemo desno in v križišču levo, na Novo pot. Gremo mimo znamenja po Novi poti do železniškega prehoda v Vnanjih Goricah. Prečkamo železniško progo, zavijemo desno in gremo po pločniku do Brezovice. Na križišču z Tržaško cesto zavijemo desno in na prehodu za pešce pri semaforju gremo levo proti Vrtcu Brezovica, kjer je zaključek naše krožne poti. Na zgradbi vrtca pri vhodu v pisarno Društva upokojencev dobimo še zadnji žig.( 3,72 km) 1h 20 min.

Upam, da ste na poti uživali. Prosimo vas nekaj. Če slučajno niste bili zadovoljni oziroma ste videli napake, povejte nam, kje in zakaj niste bili zadovoljni, če pa ste bili zadovoljni pa povejta vsem okoli, da bodo tudi oni obkrožili občino Brezovico, do bodo videli, kako velika in lepa je.

Pot je dolga približno 83,42 km, prehodili pa jo boste lahko v 24h 45 min.

Želimo vam veliko sreče na poti, lepega vremena in užitkov v naravi.

Načelnik markacistov, Franc Maček

PREDSTAVLJAMO ŠE OSTALA DOŽIVETJA – KROŽNE POHODE IZ HOTELA RAKITNA IN NAZAJ.

GOZDNA UČNA POT

 Učna pot se začne pri Hotelu Rakitna, 28 km južno od Ljubljane. Dolga je 3.100 m, višinska razlika je 100 m. Priporočamo pohodno obutev. Na pot se lahko podate kot na enourni sprehod ali kot na poldnevni izlet. Primerna je za šolske skupine, družine in ostale ljubitelje narave. Začetek učne poti je ob jezeru. Dostop do Rakitne je mogoč iz ljubljanske smeri prek Črne vasi ali Brezovice, s Primorske in Notranjske pa prek Cerknice.

Učna pot razkriva pestro krajino Rakitne, nastanek in bogastvo žive in nežive narave ter zgodovino poselitve kraja in človekovih dejavnosti. Pot vas popelje mimo jezera, potoka in drugih mokrišč v zaraščajoče se senožeti vse do strnjenih gozdov, v deželo divjadi in velikih zveri. Na koncu boste prispeli do zapornega zidu iz 3. stol. n. št., kjer so Rimljani branili Italijo pred »barbari«.

Izobraževalne table in didaktična oprema vam pomagajo razumeti, kar vidite okoli sebe, in so po vsebini prilagojene tako odraslim kot otrokom. S pametnim telefonom se boste lahko povezali s spletom in našli dodatne informacije. Na tablah, ki stoje ob poti, in na spletni strani https://www.rakitna.si/ucna-pot/ so pripravljene tudi posebni programi za otroke, ki vključuje terenske naloge in delovne liste.

Županov vrh

Pot nas  vodi od Hotela Rakitna preko središča Rakitne in v klanec med gozdove. Asfalt je zamenja gozdna pot, to pa kmalu tudi prava planinska, ob kateri nam  poleg drevesnih korenin prečka pot tudi kakšna skala, a nič hujšega – pot je res primerna za vsakogar. Pred vzponom na najvišjo točko se lahko naredi še manjši ovinek do Rotovca. 964m visok vrh ponuja krasen razgled na celotno rakiško planoto, klopca v senci pa zasluženi počitek. Pod grebenom hribovja se dvigne po precej strmi poti na cilj Županov vrh. 999m nad morjem se odpre prelep travnik in še lepši razgled na celotno vas Rakitno.

Po dobrih dveh urah hoje prispete nazaj v Hotel Rakitna, kjer se lahko okrepčate  z vrhunskimi domačimi jedmi, kot sta gibanica in štrudelj.

Krim

Pot začnemo ob hotelu, od kjer se odpravimo proti središču Rakitne. Ob parkirišču pri cerkvi opazimo planinske smerne table za Krim in Iški Vintgar. Po krajšem vzponu pridemo na neoznačeno križišče, kjer se v levo odcepi cesta k bližnjemu baru, mi pa nadaljujemo desno, kjer nekaj metrov naprej opazimo markacije. Po nekaj 10 metrih nadaljnje hoje pridemo na naslednje križišče, kjer nadaljujemo po levi vzpenjajoči se cesti (desno zdravilišče na Rakitni) in ji sledimo še kratek čas do označenega razpotja. Tu zapustimo cesto in nadaljujemo rahlo desno po markiranem kolovozu v smeri Krima (ostro desno Iški Vintgar). Pot naprej se vzpne med travniki in nas v zgornjem delu le-teh pripelje na razpotje, kjer nadaljujemo po desnem markiranem kolovozu. Med vzponom opazimo številne informativne table gozdne učne poti.  Od sedla, med Županovim vrhom in Rotovcem, nadaljujemo rahlo levo, v smeri Krima (naravnost Rotovc: 5 minut). Ko se nam z leve priključi markirana pot od lovske koče Plehanov laz, zapustimo cesto in vzpon nadaljujemo ostro desno v smeri pešpoti na Krim.  Ko nas pot pripelje do ograje bližnjega vojaškega območja, se vzpnemo ob graji, ki nas vodi do bližnje ceste, nato na levo in po minuti hoje prispemo na vrh Krima. V planinskem domu je mogoče dobiti čaj in malico. Po isti poti se vrnemo v hotel. Pot traja od 3 do 4 ure ter 15km v obe smeri.

Pot po obronkih Rakitne

Pohod začnemo pri hotelu Rakitna in se odpravimo po gozdni učni poti do table 6, kjer nadaljujemo naravnost v breg do table 14. Zavijemo desno in pridemo do glavne ceste Rakitna- Cerknica. Nadaljujemo proti Cerknici dobrih 100m in na desni strani opazimo gozdno pot, ki se začne vzpenjati proti Novaški gori oziroma Šopu na 998m. Tu se nahaja prelepa razgledna točka, kjer v sončnem vremenu vidimo tudi razgled na Alpe. Nato se sprehodimo po grebenu do sedla s počivališčem, kjer se nahaja Krimšček (940m). Nato pa se zaženemo še zadnjič v breg do Smrekovca. S Smrekovca se lahko spustimo nazaj do Novakov ali pa nadaljujemo naprej in pridemo do križišča, kjer se začne Krimska pot. Od tam se vračamo po glavni cesti, skozi središče vasi nazaj proti Hotel Rakitna. Pot je nezahtevna in dolga 13km ter traja približno 4 ure.

KOLESARSTVO

ZA VSE KOLESARSKE NAVDUŠENCE PRIPOROČAMO NASLEDNJE TURE:

KOLESARSKA POT 1: Rakitna – Krim – Rakitna

Dolžina poti:  22 km

Opis poti: Prijetno in ne pretežko gorsko kolesarsko pot pričnete pri Hotelu Rakitna, skozi vas po asfaltni cesti, do odcepa za Krim (tabla Krim 8 km). Nadaljujete po široki makadamski cesti navkreber po zložnem klancu in se pri jasi spustite navzdol, kjer je prvi odcep na levo že cesta na Krim. Ta je še vedno široka vendar slabše kvalitete, zato je primerna predvsem za gorska kolesa in trek kolesa s primernimi gumami. Na vrhu je planinski dom. Vračate se po isti poti. Pot je prevozna skozi vse leto.

KOLESARSKA POT 2: Rakitna – Ljubljana – Rakitna

Dolžina poti: 48 km

Zaradi dolžine in vzpona nazaj na Rakitno, je priporočljivo imeti dobro kondicijo. Priporočljiva je cestno kolo (specijalka).

Opis poti: Pot začnemo pri Hotelu Rakitna, kjer zavijemo desno proti središču vasi. Kolesarimo mimo cerkve sv. Križa, kapelice Lurške Mater božje in kapelice sv. Antona ter pridemo do razpotja Krimske poti. Tam nas čaka prijeten spust, prek vasi Preserje, do Podpeči. Pri krožnem križišču v Podpeči zavijemo levo, nato pa se lahko odločimo, ali bomo zavili desno proti Črni vasi, ali pa nadaljevali naravnost proti Brezovici. Na poti proti Brezovici kolesarimo čez Notranje in Vnanje gorice. Nato pa po Tržaški cesti Vrhnika – Ljubljana, prispemo v Ljubljano. Priporočamo ogled stare Ljubljane in prijetno Kosilo ob Ljubljanici, nato pa na kolo in hitro porabiti nabrane kalorije, po isti poti nazaj na Rakitno.

KOLESARSKA POT 3: Rakitna – Cerknica – Logatec – Vrhnika –  Ljubljana – Rakitna

Dolžina poti: 90 km

Opis poti: Prekrasna tura iz Rakitne s spustom proti Cerkniškemu jezeru.(22KM) Svetovno znano presihajoče jezero se spomladi napolni z vodo, ki ostane do poletja, z njo pa se vrne tudi več kot 200 vrst ptic. Poleti se voda znižuje, saj voda potuje na področje Krasa in Ljubljanske kotline. Nato gledamo cestne znake proti Logatcu. Od tam pa po glavni cesti do Vrhnike in nato do Ljubljane. Zaradi dolžine in vzponov je priporočeno imeti več kondicije. Najboljši čas za kolesarjenje je pozna pomlad ali jesen.

OSTALE AKTIVNOSTI

Naš hotel je idealen za vse, ki se želijo razvajati v miru, svežem zraku, sprehodih, kolesarjenju in odkrivanju naravnih lepot Rakitne  z okolico, zato Vam v nadaljevanju ponujamo nekaj možnosti za izlete in dejavnosti v našem hotelu. V bližnji okolici Hotela lahko SURFAMO, LOVIMO RIBE, ČOLNARIMO NA JEZERU,  JAHAMO, KOPAMO V JEZERU, IGRAMO ODBOJKO NA MIVKI, KOŠARKO, MALI NOGOMET ALI PREPROSTO UŽIVAMO V LEŽALNIKU NA SONČNI TERASI. Pozimi pa lahko drsamo, tečemo na smučeh ali pa preprosto uživamo v snežnih radostih.

V enem tednu bivanja pri nas si z različnimi izleti lahko ogledate celo Slovenijo:

 • Ljubljana – oddaljenost: 25 km, čas vožnje: 30min; ogled mesta, gradu, nakupovanje….
 • Postojnska jama – oddaljenost: 67 km , čas vožnje: 60 min; ogled svetovno znane jame, predjamskega gradu
 • Lipica – oddaljenost: 99 km, čas vožnje: 1h 15 min; prelepi konji Lipicanci, golf
 • Portorož – oddaljenost: 107 km, čas vožnje: 1h 30 min; slovenska obala, soline, Piran
 • Bled – oddaljenost: 112 km, čas vožnje: 1h 25 min; eno najlepših jezer na svetu, grad, golf
 • Čatež – oddaljenost: 122km, čas vožnje: 1h 25min; toplice, grad, golf Mokrice
 • Maribor – oddaljenost: 151 km, čas vožnje: 1h 45 min; prekrasno kulturno mesto, Lent

LJUBLJANSKI GRAD,  BLED, POSTOJNSKA JAMA

Sestavimo vam lahko tudi več dnevne pohodno-kolesarske programe oziroma pakete po vaših željah! Pošljite povpraševanje!

Oddajte povpraševanje

  Morebitna dodatna vprašanja ali opombe

  Obrazec bo poslal vnesene podatke na naš kontaktni naslov. Podatke potrebujemo, da vam lahko odgovorimo. Vaših podatkov za druge namene ne obdelujemo in jih ne posredujemo tretjim osebam. Če želite naknadni izbris vašega povpraševanja iz naše baze prejetih e-pošt, stopite v stik preko kontaktnih podatkov.